Medlemskab

Se billeder fra årets sensommertur - klik her

Medlemskab

Som medlem får du og din ledsager:

- Gratis adgang til alle museer i Haderslev under Museum Sønderjylland: Arkæologi Haderslev,Haderslev Bymuseum, Ehlerssamlingen og Slesvigske Vognsamling mod forevisning af medlemskort.

- Gratis adgang til foreningens foredrag i løbet af ét år

- En medlemsbog hvert år

- Ret til at deltage i foreningens sensommertur (med selvbetaling)

- Orientering om aktiviteter på Historisk Arkiv for Haderslev Kommune og på Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.

- Mulighed for at blive optaget på en mailliste, hvorved du bliver orienteret om foredrag m.m. i foreningen og på museet og på arkivet. Skriv til hamfpost@gmail.com.

- Det koster 250 kr. årligt.

- Medlemskab fås ved henvendelse til formanden. Skriv til hamfpost@gmail.com.