“Danmarks oversøiske besiddelser efter 1900 – brud og kontinuitet”

Foredragene finder sted på Månen, Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

De begynder alle kl 19.30.

Entre: Medlemmer gratis – ikke-medlemmer 50,00 kr.

Onsdag den 1. november kl 19.30:

Islands løsrivelse fra Danmark

ved K.Torben Rasmussen. Litteraturhistoriker, rejsebureauejer, forfatter til “Turen går til Island” m.m. (Se efter foredragsbeskrivelsen.)

I mange hundrede år var Island en del af Danmark, men i 1944 blev landet en republik. Allerede i 1918 blev landet dog anerkendt som en selvstændig nation, i såkaldt personalunion med Danmark. De to lande havde bl.a. fælles konge.

Men hvad gik forud for 1918 og hvad skete efter 1944? Og i årene ind imellem? For ikke at tale om den dramatiske situation under 2. verdenskrig?

Gennem foredraget vil de nationalromantiske strømninger i 1800-årene blive kort genopfrisket, for de dannede grundlaget for den selvstændighedskamp, der begyndte dengang.

I dag kender man vel Island bedst, fordi de pludselig blev meget rige, så lige pludselig nærmest statsbankerot og så igen rige. Eller fordi de spiller fodbold og håndbold på et højt plan. Der er mange spændende spørgsmål at forsøge at svare på, når man skal beskrive den aktuelle islandske situation. Og da giver det god mening at tale lidt om fortiden og de historiske forudsætninger.

Hvis foredraget kan aflive et par myter om Island er det fint. Hvis det kan resultere i mere klarhed, men også større nysgerrighed om landet mod nord, gør det heller ikke noget.

Om foredragsholderen:

K.Torben Rasmussen er fra 1955, litteraturhistoriker (Århus Universitet), har været højskolelærer & konst. højskoleforstander (1987-93), direktør for Nordens hus i Reykjavik (1994-1997), leder af Århus Kunstbygning (1998-99), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004) og ejer&driver i dag et rejsebureau og fungerer desuden som free-lance kulturformidler og konsulent.

Forfatter til ”Turen går til Island” og konsulent på ”Rejsen Rundt i Island” (begge Politikens Forlag). Bestyrelsesarbejde i.f.m. undervisning og kultur; bl.a. Århus Filmværksted, Skælskør Folkehøjskole, Aktivitetscenter Huset, Galleri Image (fotogalleri) og var 2004-08 formand for Kunstrådet, Århus Kommunes armslængdeudvalg for kunstneriske spørgsmål. Udførligt C.V. kan fremsendes, efter ønske.

_

Onsdag den 8. november kl 19.30:

Grønland – fra koloni til selvstyre.

ved Einar Lund Jensen, Cand. mag. i historie og grønlandsk, Nationalmuseet, København (Se mere efter foredragsbeskrivelsen)

Det grønlandske samfund var i århundreder baseret på fangsten af sæler, også efter koloniseringen af landet fra 1721. Også den danske tilstedeværelse i landet var finansieret af handelen med sælskind og spæk købt hos de grønlandske fangere og af europæiske varer, der blev solgt til den grønlandske befolkning.

Men for omkring 100 år siden startede en proces, der ikke alene forandrede det grønlandske samfund, men også forholdet mellem kolonien Grønland og kolonimagten Danmark. Sælfangsten blev gradvist erstattet af fiskeri og fiskeindustri, og især fra 1950 udviklede det grønlandske samfund sig med de vesteuropæiske industrisamfund som forbillede. Samtidig krævede de grønlandske politikere, at de i langt højere grad blev inddraget i styret af deres land – og dermed fik indflydelse på, i hvilken retning udviklingen skulle gå. Disse krav mundede i nyere tid ud i først hjemmestyre, senere selvstyre – og i de seneste år har den grønlandske befolkning diskuteret mulighederne for at opnå selvstændighed.

Foredraget vil behandle 1900-tallets samfundsmæssige udvikling i Grønland fra et isoleret fangersamfund til et udviklet industrisamfund med kontakt til hele verden. Derudover vil der blive fokuseret på 1900-tallets politiske udvikling: overgangen fra koloni til formelt ligestillet del af Danmark og videre som en selvstyrende og ligeværdig partner i Rigsfællesskabet.

Om foredragsholderen:

Einar Lund Jensen (f. 1949 i Sisimiut), cand. mag i historie og grønlandsk, ph.d. i eskimologi. Tilknyttet Nationalmuseet og blandt andet medforfatter til Gads netop udkomne Danmark og Kolonierne, bindet om Grønland: Grønland. Den arktiske koloni.

_

Onsdag den 22. november kl 19.30:

Det tidligere Dansk Vestindien og kravet om erstatninger for kolonitiden

ved Astrid Nonbo Andersen, postdoc. ved Dansk Institut for Internationale Studier, København.

I år er det 100 år siden, at de Dansk Vestindiske Øer blev overdraget til USA. 100-året bliver mindet i både Danmark og på De Amerikanske Jomfruøer, som øerne hedder i dag. Jomfruøernes historie er ikke særlig kendt i Danmark. Omvendt viser kravene om, at Danmark skal betale erstatninger for slaveriet og salget af øerne til Jomfruøernes befolkning, at kolonitiden langt fra er glemt på De Amerikanske Jomfruøer. Hvad betyder den fælles historie, arven efter slavetiden og forholdet til Danmark på øerne i dag, og hvorfor kræver man på De Amerikanske Jomfruøer og i resten af Caribien erstatninger for noget, der ligger så langt tilbage i tiden? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive berørt i foredraget.

_

Onsdag den 29. november kl 19.30:

Selvbevidsthed og selvstyre i 117 år – Færøernes forhold til Danmark efter år 1900.

ved Mikkjal Helmsdal, rektor på Vestjysk Gymnasium, Tarm

Færøerne gennemgik i løbet af det 20. århundrede en rivende udvikling både økonomisk, socialt og kulturelt.  Selv om selvstændigheden stadig ikke synes inden for rækkevidde for de nordatlantiske øer, så er der sket en stor udvikling i selvstyret  og selvbevidstheden, og selv om færingerne stadig anerkender, at de er en del af rigsfællesskabet med Danmark, så identificerer de sig først og fremmest som færinger – med eget sprog, egen kultur og en økonomi, som i høj grad fungerer uafhængigt af den danske.

I foredraget trækker Mikkjal Helmsdal de store linjer i denne udvikling, og beskriver nogle af de centrale begivenheder og personer, der har præget den.

Foredraget vil beskrive, hvordan udviklingen i forholdet mellem Færøerne og Danmark fra 1900 til i dag er kommet til udtryk i færøsk politik og kultur.

Om foredragsholderen:

Mikkjal Helmsdal er født i Tórshavn i 1964. Han er uddannet cand.mag. i dramaturgi og nordisk sprog og litteratur fra Århus Universitet.  Mikkjal har været en aktiv person i det færøske kulturliv og den færøske uddannelsessektor, bl.a. som teaterleder, direktør for Færøernes TV (2001-2004) og rektor for Tórshavns gymnasium (2007-2013). Mikkjal Helmsdal har siden 2013 været rektor for Vestjysk Gymnasium Tarm.