Bestyrelsen er ved at udarbejde efterårets program. Når vi er færdige, offentliggør vi det omkring midt i juni.