Fire foredrag om fredsafslutningerne efter første verdenskrig:

Fred og ingen fare – eller?

Foredragene finder sted på Månen, Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Entre: Medlemmer – gratis; ikke-medlemmer  – 50,00 kr.

 

Bemærk: Ny foredragsholder.

Onsdag den 9. oktober kl 19.30:

Versailles Traktaten – på 100 års afstand

ved Nils Arne Sørensen, professor i moderne historie, SDU, forfatter til Den store Krig: europæernes første verdenskrig

Forventningerne var tårnhøje, da lederne fra verdenskrigens sejrherrer i 1919 samledes i Paris for at udforme fredsaftaler. Håbet var, at aftalerne kunne sikre, at verdenskrigen virkelig blev krigen, der endte al krig, som propagandaen havde lovet. Det blev ikke tilfældet. 20 senere var verden på vej ind i en ny og endnu værre verdenskrig, og fredsaftalerne er da siden også blevet hårdt kritiseret, undertiden ligefrem som freden der endte al fred.

Den vigtigste af fredsaftalerne var Versailles-traktaten mellem sejrherrerne og Tyskland. Foredraget vil belyse baggrunden for freden, men koncentrere sig om fredsaftalens indhold og især konsekvenser – herunder ikke mindst sammenhæng mellem fredsaftalen og nazismen og 2. verdenskrig.

———-

Onsdag den 30. oktober kl. 19.30:

Fred med Østrig/Ungarn – Nationalstater eller kaos.

ved lektor Christian Axbroe Nielsen, Aarhus Universitet.

I slutningen af 1. Verdenskrig ophørte Østrig-Ungarn med at eksistere efter over seks hundrede år, hvor riget havde præget europæisk historie. Dér hvor Østrig-Ungarn engang stod, opstod i stedet en lang række nationalstater, nogle så som Ungarn og Østrig ret etnisk homogene, andre så som Rumænien, Tjekkoslovakiet og Kongeriget af serbere, kroater og slovenere (Jugoslavien) noget mere heterogene. Alle de nye stater stod over vor gevaldige nye udfordringer: økonomiske, politiske og kulturelle. I dette foredrag præsenteres Østrig-Ungarns undergang med en analyse af de nye staters spæde første år.

———-

Onsdag den 13. november kl. 19.30:

Fred med Osmannerriget/Tyrkiet  –  Olie eller Krudttønde.

ved lektor, cand.mag. Mogens Pelt,  Saxo Instituttet København

Det osmanniske Riges Første Verdenskrigskrig var længere end vi kender det fra Vest-fronten. Den begyndte i 1911 med en krig mod Italien over Libyen, og sluttede i 1922 efter tre års krig med Grækenland og Frankrig over Anatolien – det nuværende Tyrkiets hovedland.
Det osmanniske Riges nederlag i disse krige betød enden på mere end 400 års kontrol over Mellemøsten og på næsten 600 års dominans over Balkan. Foredraget vil diskutere, hvilke konsekvenser fredsaftalerne fik for landene i disse områder, og i hvilket omfang og hvordan vi kan mærke det den dag i dag.Folkeforbundet – konfliktløsning uden krig?

———–

Torsdag den 21. november kl. 19.30:

Folkeforbundet – konfliktløsning uden krig.

ved lektor Karl Christian Lammers, Saxo Institettet, København

Folkeforbundet (oprettet i 1920) var en ny international organisation til at fremme internationalt samarbejde og opnå international fred og sikkerhed med fredelige midler som f.eks. mægling. Fra begyndelsen af dog præget af store problemer: Folkeforbundet var ikke universelt, international fred var også de fredsslutninger, der var dikteret efter Første verdenskrig, og Folkeforbundet viste sig ikke i stand til at håndtere de konflikter, hvor stormagter var involveret.