Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i

Haderslev Arkiv- og Museumsforening

torsdag den 19. august kl. 19.30

på Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første kvartal efter bekendtgørelse i dagspressen eller på anden måde overfor alle medlemmer med mindst 14 dages varsel med mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, herunder beretning om forlagets virksomhed
  3. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forelæggelse af forlagets reviderede regnskab til godkendelse
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 eller 4), 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)
  8. Eventuelt

Efter pausen, hvor foreningen står for en lille servering, fortæller leder af Ehlers Samlingen, Nynne  Sanderbo Thohøj Martinusen, om hvad der efter Hertug Hans tid er sket med de gamle huse i Slotsgade, som i dag er en del af Historie Haderslev.