Fire foredrag om Hertug Hans den Ældre i anledning af hans 500 års fødselsdag.

Foredragene finder sted på Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Entre: Gratis for medlemmer; 50,00 kr for ikke-medlemmer.

Foredragene er arrangeret sammen med Historie Haderslev, Museum Sønderjylland og Folkeuniversitetet.

Tilmelding nødvendig på hamfpost@gmail.com eller telf 2396 9153.

Onsdag den 13. oktober kl 19.30:

Hertugerne i Slesvig gennem tiderne.

ved museumsinspektør, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot.

Fra omkring 1200 udviklede det sønderjyske område sig til et hertugdømme, der principielt bestod, til området i 1867 blev en del af Preussen. Forskellige hertugslægter har haft magt i området – Abelslægten, Schauenburgerne og Oldenburgerne. Fra 1460 tilhørte alle hertuger den oldenburgske slægt og var forgreninger på kongeslægten. Imidlertid kom der forskellige slags hertuger – så at sige hertuger af første, anden og tredje division med vidt forskellig magt og status. Foredraget kommer ind på de forskellige hertughuse og deres roller og beføjelser. På den måde sættes Hans den Ældre ind på rette plads i den lange række af hertuger.

——

Tirsdag, den 2. november kl 19.30:

Hertug Hans den Ældre og fyrsteværdighed i 1500-tallets Slesvig-Holsten.

ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen, Kulturhistorie, Aabenraa.

Hans den Ældre blev født på Haderslevhus i 1521. Hans forældre var Frederik 1. af Slesvig-Holsten og Sofie af Pommern. Han var født til at være fyrste, og da han sammen med to af sine brødre blev regerende hertug af Slesvig-Holsten i 1544, foldede han denne fyrsteværdighed ud som retshåndhæver og forsvarer af land, folk og kirke. I foredraget vil museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen fremlægge, hvad det ville sige at være fyrste i 1500-tallet, og hvordan det kom til udtryk i Hans den Ældres regering.

—–

Torsdag, den 11. november kl 19.30:

Hertug Hans den Ældre og Haderslev.

ved museumsinspektør Lennart S. Madsen, Arkæologi Haderslev.

I 1544 flyttede hertugen ind på Haderslevhus og i de følgende 36 år var Haderslev hovedstaden i hertugens lille men vidtstrakte rige. Her opførte han Hansborg, ”Renæssancens ældste fyrsteresidens, ikke blot i hertugdømmet, men i hele riget”, og her kom flere af hertugens centrale institutioner til at ligge. I foredraget vil museumsinspektør Lennart S. Madsen med udgangspunkt i Haderslev komme ind på Hans den Ældres institutioner, hans byggerier, hans arkitekt Hercules von Oberberg, samt på forskellige aspekter af personalets liv under hertugens styre.

—–

Torsdag den 25. november kl 19.30:

Hertugens skole.

ved bibliotekar Helge Wiingaard, Haderslev Katedralskole.

 1567 oprettede hertug Hans den Ældre den skole, der i dag hedder Haderslev Katedralskole. I foredraget “Hertugens skole” ser vi på den nye skoles baggrund og formål, dens indretning og undervisning og ikke mindst, hvordan livet for dens elever og lærere formede sig i 1500-tallets Haderslev. Til slut trækkes nogle linjer frem mod 1600-tallet, hvor skolen gik store vanskeligheder i møde.