Medlemskab

Som medlem får du og din ledsager:

  • Gratis adgang til  Arkæologi Haderslev og museerne under Historie Haderslev: von Oberbergs hus, Ehlerssamlingen og Slesvigske Vognsamling mod forevisning af medlemskort.
  • Gratis adgang til foreningens foredrag.
  • En medlemsbog hvert år.
  • Ret til at deltage i foreningens sensommertur (med selvbetaling).
  • Orientering om aktiviteter på Historie Haderslev og på Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev.
  • Mulighed for at blive optaget på en mailliste, hvorved du bliver orienteret om foredrag m.m. i foreningen og på museet og på arkivet. Skriv til hamfpost@gmail.com.                                                                                                                                                                                           
  • Invitation til to “Kør-selv-ture” til historisk interessante steder i nærområdet.                                                                                                         
  • Mulighed for at blive medlem af Museum Sønderjyllands museumsklub for 200,00 kr. Se mere på museets hjemmeside msj.dk.
  • Det koster 250 kr. årligt.

Hvis du ønsker at blive medlem, skriv til foreningen på hamfpost@gmail.com

Skriv et svar