Tidligere arrangementer

Kør-selv-tur til Knivsbjerg. Onsdag den 11. maj 2022. 61 deltagere.
—————-
Danske naturvidenskabsfolk ud over det sædvanlige. Forår 2022.

Torsdag den 3. februar kl 19.30: ”Niels Steensen – en renæssancekarriere”  ved lektor, ph.d. Jacob Bek-Thomsen, Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet.  (75 deltagere)——

Torsdag, den 10. februar kl 19.30 : ”H.C.Ørsted og elektromagnetismen” ved museumsinspektør Hans Buhl, Steno Museet, Århus Universitet. (75 deltagere)
—–
Onsdag den 23. februar kl 19.30: ”Inge Lehmann – verdensberømt kvindelig seismolog i 1900-tallet» ved cand.scient Søren Gregersen, tidligere adjungeret professor. (77 deltagere)
Onsdag den 30. marts kl 19.30:  ”Tycho Brahe – forsker, adelsmand og digter” ved ph.d. Peter Zeeberg. Det danske sprog- og Litteraturselskab. (58 deltagere)

—-

Fire foredrag om Hertug Hans den Ældre i anledning af hans 500 års fødselsdag.

—–

Onsdag den 13. oktober kl 19.30:  Hertugerne i Slesvig gennem tiderne.  ved museumsinspektør, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg Slot. (124 deltagere)                                                        
 ——
Tirsdag, den 2. november kl 19.30:  Hertug Hans den Ældre og fyrsteværdighed i 1500-tallets Slesvig-Holsten. ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen, Kulturhistorie, Aabenraa. (118 deltager
—–
Torsdag, den 11. november kl 19.30: Hertug Hans den Ældre og Haderslev. ved museumsinspektør Lennart S. Madsen, Arkæologi Haderslev. (153 deltage)
—–

Torsdag den 25. november kl 19.30: Hertugens skole. ved bibliotekar Helge Wiingaard, Haderslev Katedralskole. (77 deltagere)

“Kør-tur” til Slesvigske Vognsamling onsdag den 22. september kl 19.30 . 33 deltagere.

——

19. august 2021 ordinær generalforsamling på Museums Sønderjylland, Dalgade 7, 6100 Haderslev. Efter pausen fortalte museumsinspektør Lennart Madsen om museets udstilling om Hertug Hans den Ældre. 53 deltagere.

——-

Efterår 2020:

4 foredrag om “Det sønderjyske skolevæsen i grænselandets perspektiv.”

—–

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 på Månen: 

Den sønderjyske skoleordning og det dobbeltsprogede dansk-tyske skole­væsen i Sønderjylland efter Gen­for­e­ningen

ved dr. phil. Erik Nørr, tidligere arkivar og seniorforsker Landsarkivet i København og Rigsarkivet. (90 deltagere)

—–

Torsdag den 22. oktober kl 19.30 på Månen:

Foredrag om Louise Tauber, som drev den sidste danske skole i Sønderjylland efter 1864.   

ved slægtsforsker Lise Tauber, som har forsket i sin tipopldefars søsters, Louise Taubers, liv og virke. (67 deltagere)

—–

Onsdag den 4. november kl 19.30 på Museet: Haderslev Katedralskole mellem dansk og tysk.

ved bibliotekar Helge Wiingaard, Haderslev Katedralskole. (65 deltagere)

—–

Onsdag den 18. november kl 19.30 på Museet: Det tyske skolevæsen i Sønderjylland.

ved museumsleder Hauke Grella, Deutsches Museum, Sønderborg. (90 deltagere)

——
5. – 6. september: Sensommertur til Kongernes Nordsjælland. (55 deltagere)

—–

Fire foredrag om politiske, kulturelle og økonomiske aspekter af Genforeningen 1920 – forår 2020

—–

Onsdag den 15. januar kl 19.30: Familiens valg -Tre familier i Haderslev 1920

ved arkivchef Bent Vedsted Rønne, Historisk Arkiv, Haderslev (192 deltagere)

—–

Onsdag den 29. januar kl 19.30: Det slesvigske spørgsmål på Fredskonferencen og i Versaillesfreden.

ved historiker, cand.phil. Henrik Becker-Christensen, Institut for historie, SDU (159 deltagere)

—–

Onsdag den 19. februar kl 19.30: Glæder og dramaer ved den kirkelige Genforening 1920

ved professor, emeritus Martin Schwarz Lausten, afdeling for kirkehistorie, KU (159 deltagere)

——

Onsdag den 26. februar kl. 19.30:

Fra tysk til dansk landbrug – vanskeligheder og muligheder for Sønderjyllands hovederhverv i genforeningstiden.

ved forskningsleder, adj.professor Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet,Aabenraa. ( 142 deltagere)

——

Fire foredrag om fredsafslutningerne efter første verdenskrig – efterår 2019:

Fred og ingen fare – eller?:

——

Onsdag den 9. oktober kl 19.30: Versailles Traktaten – på 100 års afstand 

ved Nils Arne Sørensen, professor i moderne historie, SDU. (124 deltagere)

———-

Onsdag den 30. oktober kl. 19.30: Fred med Østrig/Ungarn – Nationalstater eller kaos. 

ved lektor Christian Axbroe Nielsen, Aarhus Universitet. (111 deltagere)

———-

Onsdag den 13. november kl. 19.30: Fred med Osmannerriget/Tyrkiet  –  Olie eller Krudttønde. 

ved lektor, cand.mag. Mogens Pelt,  Saxo Instituttet København (98 deltagere)

———–

Torsdag den 21. november kl. 19.30: Folkeforbundet – konfliktløsning uden krig. 

ved lektor Karl Christian Lammers, Saxo Institettet, København (95 deltagere)

Lørdag den 7. september: Sensommertur: På sporet af 1. verdenskrig i Sønderjylland.(58 deltagere)

Torsdag den 22. august: Besøg på Hjemstavngården, Sdr.Hygum. 11 deltagere.

Onsdag den 24. april: Besøg på Garnisonsmuseet, Haderslev Kaserne. 29 deltagere.

Fredag den 29. marts og lørdag den 30. marts: Bogbasar. Mellem 400 og 500 kunder.

Onsdag den 20. marts: Generalforsamling efterfulgt af foredrag ved arkivchef Bent Vedsted Rønne:

Haderslev omkring 1. verdenskrigs afslutning.” 50 deltagere.

Vinterens foredragsrække på Månen 2019:

Danmarks historie – set gennem byerne.

—–

Onsdag den 16. januar kl 19.30: Vikingetid 710-1050 e. Kr. (144 deltagere) 

Ved Overinspektør ved de Sydvestjyske Museer, Morten Søvsø.

Onsdag den 30. januar kl 19.30: Da Danmark blev dækket af byer (148 deltagere)   

ved Videnskabelig assistent ved Dansk Center for byhistorie, Kasper Holdgaard Andersen.

Torsdag den 7. februar kl 19.30: Den klassiske periode. (118 deltagere) 

ved Arkivar, seniorforsker. ph.d. ved Rigsarkivet, Jørgen Mikkelsen

Onsdag den 20. februar: Den moderne by 1850-2000 (186 deltagere)

ved Mag.art. i europæisk etnologi, tidligere ved Museum Sønderjylland, Peter Dragsbo.

“Jul på Museet”: Søndag den 2. december fra kl 13.00 til 16.00 på Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev. (189 deltagere)

Efterårets foredragsrække 2018 på Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev:

November 1918 –  en måned, der ændrede verden.

—–

Tirsdag den 9. oktober kl 19.30: Compiegne 11.11.1918 – da 1. Verdenskrig sluttede. (169 deltagere) 

 Foredragsholder: Jørn Buch, Lektor.

Tirsdag den 23. oktober kl 19.30: Mytteri, revolution og våbenstilstand. (162 deltagere)

Foredragsholder: Axel Johnsen, cand.mag.; ph.d. i historie.

Tirsdag den 6. november kl 19.30: Kålrabi, længsel og sjælesår. Dagligdagen i Sønderjylland 1914 –1920. (146 deltagere)

Foredragsholder Louise Klinge, historiker.

Onsdag den 21. november kl 19.30: Første verdenskrig som brud i den europæiske historie. (142 deltagere) 

Foredragsholder Henrik Jensen, lektor, cand.phil.

“Kør-selv-tur” den 18. august 2018.

Sensommerens ”kør-selv-tur” er denne gang en cykeltur på ca. 20 km ad den sydlige del af det gamle vejsystem

mellem Haderslev og Kolding. Det drejer sig om de rester og spor af vejene Kongevej/hærvej/oksevej/alfarvej,

som stadig er synlige og farbare. (17 deltagere)

1. og 2. juni:

Bogbasar: Fredag den 1. juni fra kl. 10.00 til kl. 21.00 og lørdag den 2. juni fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Salg af donerede bøger med historisk indhold på Gravene 30 i den tidligere Miss Poppins butik.

1. – 3. juni: Deltagelse med en bod i Hertug Hans Festivalen i Damparken.

Vi sælger bøger fra Gammelting og smykker, og man kan slå portugaløsere (mønter)på gammeldags facon.

—- 25. april: Besøg på Genforeningsmuseet (36 deltagere).

21. marts: Generalforsamling. Efter generalforsamlinger fortalte museumsdirektør for Museum Sønderjylland,

Henrik Harnow, om ”Industrisamfundets havne 1840 -1970 – med fokus på Haderslev og de østjyske fjordhavne.” (56 deltagere)

Vinterens foredragsrække 2018: Ret og magt i Danmark gennem tiderne:

Onsdag, den 31. januar kl 19.30: Magt og ret i Danmark fra  Knud den Hellige til Valdemartidens slutning (117 deltagere)

Ved Helle Vogt  Ph.d., Det Juridiske Fakultet, København Universitet

Onsdag den 7. februar kl 19.30: Håndfæstningerne 1282-1648 (104 deltagere)

Ved Michael Nobel Jabobsen, Ph.d., museumsinspektør, Koldinghus

Onsdag, den 21. februar kl 19.30:

1660-1848: Enevælde, Kongeloven og Danske Lov. (107 delagere)

Ved Michael Bregnsbo Lektor, Ph.d., Institut for Historie, SDU

Onsdag, den 7. marts kl 19.30: Grundovene på vej mod demokratiet. (97 deltagere)

Ved Tim Knudsen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

2017: “Jul på Museet” (285 deltagere) Søndag den 3. december fra kl 13.00 til 16.00 på

Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev. Gammeldags julestemning med musik,

håndværk, lotteri, Lucia, æbleskiver, gløgg og naturligvis den gode gamle julemand.

Efterårets foredragsrække 2017: “Danmarks oversøiske besiddelser efter 1900 – brud og kontinuitet.”:

—–

Onsdag den 1. november kl 19.30: Islands løsrivelse fra Danmark

Ved K. Torben Rasmussen, forfatter, litteraturhistoriker, m.m. (133 deltagere)

Onsdag den 8. november kl 19.30: Grønland – fra koloni til selvstyre. 

ved Einar Lund Jensen, Cand. mag. i historie og grønlandsk, Nationalmuseet, København (115 deltagere).

Onsdag den 22. november kl 19.30: Det tidligere Dansk Vestindien og kravet om erstatninger for kolonitiden.

ved Astrid Nonbo Andersen, postdoc. ved Dansk Institut for Internationale Studier, København.(125 deltagere)

_

Onsdag den 29. november kl 19.30:

Selvbevidsthed og selvstyre i 117 år – Færøernes forhold til Danmark efter år 1900. 

ved Mikkjal Helmsdal, rektor på Vestjysk Gymnasium, Tarm (111 deltagere)

Tirsdag den 12. september foredraget ”Haderslev i Middelalderen”  med Lennart Madsen på Arkæologi Haderslev kl. 19.30.

Gentagelse af foredrag fra den 18. januar. (89 deltagere)

—-

Sensommertur lørdag den 2. september 2017

I anledning af Lutheråret 2017 afholdt foreningen en række foredrag her i foråret med emnet Danmark før reformationen.

Derfor går årets sensommertur til kirker og klostre i Sønderjylland, for at deltagerne kan opleve landsdelens kirke- og klosterhistorie.

(59 deltagere)

—-

Torsdag den 24. august: Byvandring i middelalerens og renæssancens Haderslev med Lennart Madsen som guide (50 deltagere).

—-

Onsdag den 10. maj: Byvandring i middelalderens og renæssancens Haderslev med Lennart Madsen som guide.(50 deltagere)

—-

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.30: Efter generalforsamlingen fortæller arkæolog Tenna Kristensen,

Arkæologi Haderslev, om Haderslevs grundlæggelse.

—-

Vinterens foredrag 2017: Danmark før Reformationen:

Onsdag den 18. januar kl. 19.30: Haderslev i middelalderen

Ved overinspektør Lennart S. Madsen, Arkæologi Haderslev. (150 deltagere)

—-

Onsdag den 25. januar kl. 19.30: Hverdagslivet i katolsk tid

Ved lektor Lars Bisgård, Institut for Historie, Syddansk Universitet, Odense (185 deltagere)

—-

Torsdag den 9. marts kl. 19.30: Kongemagt og kirke i middelalderen ved dr.phil. Anders Bøgh, Aarhus Universitet. (88 deltagere)

—-

Onsdag den 22. februar kl. 19.30: Klostre i det middelalderlige Danmark.

ved  lektor emeritus Hans Krongaard Kristensen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. (162 deltagere)

2016 Vinterens/forårets foredrag 2016: Østersøen i krig og fred gennem 1000 år.:

Onsdag den 20. januar kl. 19.30 “Danmark – Gotland – Novgorod”

Ved Charlotta Lindblom, cand.phil. i nordisk arkæologi og museumsinspektør ved Vejlemuseerne. (145 deltagere)

—-

Torsdag den 4. februar kl. 19.30 “Danmark og Hansestæderne”

Ved Jens E. Olesen, professor i nordisk historie ved universitet i Hansestaden Greifswald. (135 deltagere)

—-

Tirsdag den 9. februar kl 19.30 “Østersøen og Svenskekrigene”

Ved Carsten Porskrog Rasmussen, dr. phil. Og overinspektør ved Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. (135 deltagere)

—-

Onsdag den 2. marts kl. 19.30 “Østersøen under den Kolde Krig”

Ved Peer Henrik Hansen, ph.d. og museumsinspektør ved Koldkrigsmuseet Langelandsfort. (145 deltagere)

—-

Onsdag den 16. marts 2016: Efter generalforsamlingen fortæller tidligere redaktør Flemming Just

om den 9. april i Haderslev ud fra sin bog: ”Soldaten, der vidste, han skulle dø.”

—-

Onsdag den 6. april: Besøg på arkivet på Kløvervej 87B.(56 deltagere)

—-

Torsdag den 25. august: Besøg på Sønderjysk Skolemuseum, Over Lerte gl. Skole, Sommersted. (25 deltagere)

—-

Lørdag den 3. september: Sensommertur (Heldagstur) til bl.a. Valdemars Slot og Langelandsfortet. (55 deltagere)

—-

Efterårets foredrag: Det danske velfærdssamfund:

Onsdag den 12. oktober kl. 19,30 på Månen: Socialpolitik i Sønderjylland før 1920

Ved ph.d. i historie Gerret Lieing Schlaber, Deutsches Gymnasium, Aabenraa (88 deltagere)

—-

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 på Månen:

De sociale reformers gennembrudsår i stat og kommune (1890 til 1940)

Ved cand.mag. og ph.d. i historie og samfundsfag Søren Kolstrup, Center for Velfærdsstatsforskning SDU (70 deltagere)

—-

Onsdag den 2. november kl. 19.30 på Månen:

Hvad ville man med den danske velfærdsstat – en normativ model.

Ved Professor, dr.phil. & lic.oecon Jørn Henrik Petersen, Center for Velfærdsstatforskning, SDU (83 deltagere)

—-

Onsdag den 9. november kl. 19.30 på Månen:

Velfærdsfortællinger – historier om danske forfattere og velfærdsstaten.

Ved professor Anne-Marie Mai, Institut for Kulturvidenskaber, SDU (60 deltagere)

—-

2015 Efterårets foredrag:  Fire foredrag om fatale valg truffet under anden verdenskrig.

Tirsdag, den 20. oktober kl 19.30: Kryssing – Manden, der valgte forkert

Ved Thomas Harder, journalist, forfatter m.m. (160 deltagere)

—–

Onsdag, den 4. november kl 19.30:  Kaj Munk og 2. verdenskrig

Ved Jørgen Albretsen, Kaj Munk Forskningscenter, Ålborg Universitet,

og Jesper Valeur Mogensen, lektor i dansk og historie ved Aabenraa Statsskole. (115 deltagere)

—–

Onsdag, den 11. november kl 19.30: Signe og Signes hjemkomst

ved Lars Johansson, forfatter – om Signe Gondrups overlevelseskamp, om krig og kærlighed, om straf, tavshed og løgn. (200 deltagere)

—–

Tirsdag, den 24. november kl. 19.30: Det tyske mindretal i Haderslev fra 1933 til 1948.

Ved Helge Christian Jacobsen, tidligere ledende skolepsykolog ved Haderslev Kommune.

Forfatter til en række artikler om kulturmiljøer og lokalhistorie. (170 deltagere)

—–