Julegaven til den lokalhistorisk interesserede

Langs Fjord og Dam 2021 – årets lokalhistoriske bog for Haderslev og omegn, er nu udkommet. Bogen er på 120 sider, og den kan købes hos ”Bog og Ide”, byens museer og på Byhistorisk Arkiv, evt. hos kassereren på 3045 3370 / erik.pedersen@live.dk

Bogen koster 200 kr.

Bogen indeholder 7 artikler, som fortæller om Haderslev i forskellige perioder.

Den største artikel er skrevet af museumsinspektør ved Arkæologi Haderslev, Lennart S. Madsen, som i anledning af Hertug Hans den Ældres fødsel for 500 år siden fortæller om tilblivelsen af slottet Hansborg. Her kommer han også ind på, hvordan slottet var indrettet. Der findes ikke nogen kendt tegnet plan over det indre af slottet, så det er en rekonstruktion ud fra ældre skriftlige beretninger. Derimod ved man, hvordan slottet så ud udefra, for slottet er afbildet på prospektet af Haderslev fra 1585 af Braunius og Hogenberg.

Den første artikel i bogen er skrevet af fhv. økonomichef, Steffen Riis, som ud fra forskellige postkort i sin postkortsamling har skrevet en artikel om sønderjyske krigsfangers hjemkomst til Danmark – ikke Sønderjylland – efter første verdenskrig.

Det næste bidrag til bogen er et uddrag af en lidt speciel dagbog skrevet af Anna Christine Schrøder, Haderslev, som handler om de sidste par år af 2. verdenskrig. Da hun pga. krigen ikke kunne komme i kontakt med sin søn i USA, beskrev hun i sin dagbog dagligdagens store og små begivenheder fra Haderslev til sin søn og svigerdatter i Chicago, så de kunne læse den, når krigen var forbi.

Bibliotekar Helge Wiingaard, Haderslev Katedralskole, fortæller i sin artikel med udgangspunkt i bibliotekets ældste bog fra 1475 om den store bogsamling på 24.000 bind på Katedralskolen, og især om de gange, hvor samlingen har været truet af ødelæggelse.

I en oversigt over billedkunstnere fra Haderslev fortæller Hans Wilhelm Bang, formand for Haderslev Kunstforening, om 19 billedkunstnere fra Haderslev. Det er forbavsende, hvor mange og hvor alsidige de har været, og så har han endda ikke taget den nyeste generation af billedkunstnere med.

Formand for By og Land, Helge Jacobsen, tager i sin artikel fat på bolignøden i Haderslev for godt 100 år siden og fremefter. Han fortæller om, hvordan der ofte blev bygget boliger af god kvalitet, for at afhjælpe nøden.

I den sidste artikel bringer chefarkivar Bent Vedsted Rønne, Historisk Arkiv for Haderslev Kommune, en kommenteret oversigt over stemmetallene i sognene i det gamle Haderslev Amt ved afstemningen den 10. februar 1920.

Bag udgivelsen står forlaget ”Gammelting”, som drives af Haderslev Arkiv- og Museumsforening.

Det redaktionelle arbejde af bogen udføres af Bent Vedsted Rønne, Historie Haderslev, Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev og Anker Thygesen, Haderslev Arkiv- og Museumsforening.