Kommende arrangementer

Foredragsrække. Historien om fire byer.

Historien om fire byer:

Gram, Vojens, Christiansfeld og Årøsund.

Vi har her i området mange byer, der er en købstad og mange landsbyer, men så er der også 4 byer, som har en særlig baggrund. Vi har Gram, som er blevet påvirket af slottet, så er der Vojens, hvis oprindelse hænger sammen med bygningen længdebane op igennem Jylland, så er der også Christiansfeld, som har religionen som grundlag, og er en by, som er planlagt på tegnebrættet, og til sidst har vi Årøsund, hvis udvikling hænger sammen med færgefart og fiskeri. Disse fire byer synes vi det kunne være spændende at høre mere om.

Foredragene finder sted på

Arkæologi, Haderslev,  Dalgade 7 , 6100 Haderslev.

Entre: Medlemmer: Gratis;   Ikke-medlemmer: 50,00

Arrangører:  Haderslev Arkiv- og Museumsforening sammen med

Museum Sønderjylland,

Historie Haderslev og

Folkeuniversitetet. 

 —  

Onsdag den 18. januar kl. 19.30:                                                                                                     

Gram –

ved vejen mellem øst og vest,

mellem Haderslev og Ribe.

Ved Arkivleder Karl Gunnar Gregersen,

Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn.

Gram er et slot og en by, som ligger ved vejen mellem øst og vest, mellem Haderslev og RibeGram Slot blev første gang nævnt i 1231, da det stadig var kongsgård og ejet af Kong Valdemar Sejr. I dag stammer den ældste bygning fra 1500-tallet, og det samlede herregårdsanlæg har fået tilført bygninger i hvert eneste århundrede lige siden. Slottets nuværende ejere er Sanne og Svend Brodersen, som driver slottet med tilhørende jordbesiddelser.

Gram by er gået fra at være en by, som tidligt var præget af slot og daværende slotsejers foretagsomhed, til en by med bl.a. sygehus og industrieventyr (Gram Tæppefabrik), og så næsten tilbage igen til en by præget af den nuværende slotsejers foretagsomhed.

—-

Onsdag den 1. februar

Vojens – gennem op – og nedgang.

Ved Dr.phil  Lars Henningsen,

tidl. Arkivleder

Vojens opstod fra 1864 på den bare hede ved den nye jernbanestation. Kromænd, handlende og håndværkere strømmede til, og byen blev trafikknudepunkt med mange tyske embedsmænd.  Stationsbyen voksede, mens resten af Sønderjylland stagnerede. Fra 1920 blev Vojens en dansk by, præget af Brødrene Grams stadigt større industrivirksomhed. Flyvestation Skrydstrup åbnede i 1953, og nu blev Vojens en dynamisk ung by. Almennyttige boliger og parcelhuse skød op, speedway, ishockey og køleskabe gjorde Vojens verdenskendt.  Få steder i Danmark gik det lige så hurtigt fremad i de glade 1960’ere som her. Vojens viser vejen lødet af kommunens slogans for at give ekstra tempo bag tilflytning og vækst. Indtil ballonen revnede sidst i 1990’erne.

——-

Onsdag den 8. februar kl 19.30

Færgebyen Årøsund.

Ved Historiker Mikkel Leth Jespersen.                          

Allerede i middelalderen var der færgeoverfart fra Årøsund på Haderslev Næs til Assens på Fyn, og fra 1500-tallet kender vi færgemændenes privilegier. De gav ham bl.a. også retten til at holde færgekro, altså forløberen for nutiden Årøsund Badehotel. Efterhånden voksede bebyggelsen, og det lille færgeleje blev suppleret med fiskere og småskippere. Der kom nogle mindre landbrugsejendomme til, sommerhuse og i 1900-tallet et parcelhuskvarter. Foredraget vil belyse, hvorledes middelalderens simple færgeleje udvikledes sig til nutidens landsby.

—-

Onsdag den 1. marts kl 19.30:

Christiansfeld –

Verdens bedst bevarede Brødremenighedsby.

Ved Cand.mag. i historie Louise Klinge,  Museumsinspektør,  Museum Kolding

Det var med ønsket om at skabe økonomisk opblomstring, at Christian VII inviterede Brødremenigheden til at bygge en by på hans jorde i Tyrstrup i den nordlige del af Slesvig. Resultatet blev Christiansfeld, en by der 2023 fylder 250 år.    

I dette foredrag vil museumsinspektør Louise Klinge fortælle om Christiansfelds grundlæggelse, en by der var planlagt i mindste detalje efter Brødremenighedens ideal. Christiansfeld adskilte sig fra landsdelens øvrige byer med sine lange lige gader, sine høje gule murstenshuse og sin byplan, der afspejlede Brødremenighedens samfundsstruktur og religion. Også i dag er Christiansfeld helt unik, og byen har siden 2015 været på UNESCOs liste over umistelig kulturarv.