Kommende arrangementer

Vinterens foredrag

Danske naturvidenskabsfolk ud over det sædvanlige.

Sted: Månen, Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Entre: Gratis for medlemmer. 50,00 kr for ikke medlemmer.

Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet, Museums Sønderjylland og Historie Haderslev.

Vi følger de til den tid gældende covid retningslinjer.

Onsdag den 30. marts kl.19.30 kl 19.30:

”Tycho Brahe – forsker, adelsmand og digter”

ved ph.d. Peter Zeeberg.Det danske sprog- og Litteraturselskab.

Tycho Brahe er kendt som en stor astronom og en af grundlæggerne af den moderne naturvidenskab. Men det er kun en del af billedet. Som adelsmand havde han mulighed for at opbygge en forskningsinstitution på europæisk topniveau. Og som det renæssancemenneske han var, gjorde han denne institution, Uraniborg, til et ikke bare videnskabeligt, men også kulturelt samlingspunkt. Her forenedes forskning, kunst og digtning mens hele Europa så på.

Torsdag den 3. februar kl 19.30:

”Niels Steensen – en rænæssancekarriere”

ved lektor, ph.d. Jacob Bek-Thomsen, Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet.

Niels Steensens liv og karriere er en fantastisk og forunderlig rejse gennem Europas renæssancemiljøer. Fra det pest- og krigshærgede København til Firenzes storslåede hof og venskaber med nogle af samtidens mest betydningsfulde naturfilosoffer. I takt med sin anatomiske uddannelse gennemlevede Steensen et religiøst skifte som fik ham til at konvertere til katolicismen og et liv i religionens tjeneste. For ham var hele hans virke og karriere en lang rejse mod at forstå Guds skaberværk og ane Biblens fortællinger i naturen omkring ham.

Torsdag den 10. februar kl 19.30:

”H.C.Ørsted og elektromagnetismen”

ved museumsinspektør Hans Buhl, Steno Museet, Århus Universitet.

Hans Christian Ørsted  (født 14. august 1777 i Rudkøbing, død 9. marts 1851 i København) var en dansk fysikerkemiker og farmaceut.. Ørsted blev i 1808 indvalgt som medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, hvor han fra 1815 var sekretær til sin død. Ørsted var en meget aktiv sekretær og fremlagde både egne og andres videnskabelige resultater og opfindelser på Selskabets møder.

H.C. Ørsted er også en af den danske guldalders hovedpersoner. Han tilskrives i almindelighed opdagelsen af elektromagnetismen i 1820. Sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme var dog allerede påvist i 1802 af Romagnosi, men den var stort set ukendt i videnskabskredse. Ørsteds opdagelse blev derimod straks anerkendt i videnskabsverdenen, og andre arbejdede videre med opdagelsen.

Ud over naturvidenskaben var han også interesseret i sprog og skabte flere nye danske ord som ilt og brint.

Onsdag den 23. februar kl 19.30:

”Inge Lehmann –

verdensberømt kvindelig seismolog i 1900-tallet»

ved cand.scient. Søren Gregersen, tidligere adjungeret professor.

Inge Lehmann levede i en tid, hvor det var en undtagelse, at en kvinde fik en fremragende forskerkarriere. Det prægede personen, der blev fagligt krævende og hårdfør, dog med et venligt pust. Inge Lehmann var ansat i Geodætisk Institut som ung matematiker og kom i 1926 til at deltage i opstillingen af de første danske seismografer, der blev indkøbt ndet for at supplere den geografiske verdens-dækning med jordskælvsinstrumenter i Grønland og Danmark.

I 1936 foreslog hun i en videnskabelig artikel med den korte titel P’, at der må findes en central indre kerne. Denne opdagelse gav Inge Lehmann flere internationale anerkendelser og priser henover de følgende tiår. I alle lærebøger om jordens indre står der, at det var en dansk videnskabsperson, Inge Lehmann, der opdagede jordens indre kerne. Heraf berømmelsen.

————

Kør-selv-tur til Knivsbjerg. Udsolgt.

         Onsdag den 11. maj går turen til Knivsbjerg, Haderslevvej 484, Genner, 6230 Rødekro.

         Vi mødes på Knivsbjerg kl 19.00, hvorefter vi får en rundvisning. Derefter får vi ”Kaffee und Kuchen” og et foredrag om Knivsbjerg og det tyske mindretal. Prisen er 50,00 kr., som betales på stedet. Tilmelding inden den 8. april på  hamfpost@gmail.com eller tlf. 2396 9153.

Hvis nogen har transportproblemer, arrangerer vi fælleskørsel fra Museet, Dalgade 7, kl 18.30.  Angiv ønske derom ved tilmelding.

Venlig hilsen

Haderslev Arkiv– og Museumsforening.

——–

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Haderslev Arkiv- og Museumsforening

onsdag den 16. marts kl 19.30

på Månen, Bispen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning, herunder beretning om forlagets virksomhed

3.  Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse

4.  Fastsættelse af kontingent

5.  Forelæggelse af forlagets reviderede regnskab til godkendelse

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 eller 4), 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

7.  Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse)

8.  Eventuelt

 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.Dirigenten træffer alene alle afgørelser med hensyn til generalforsamlingens afvikling, herunder stemmeafgivelse.

Efter generalforsamlingen, hvor foreningen serverer kaffe og kage, vil museumsinspektør Nynne Sandeboe Thohøj Martinussen, Ehlers Samlingen, fortælle om huse i Slotsgade efter Hertug Hans den Ældres tid.

Venlig hilsen

Bestyrelsen