Den 21. eller den 28. september finder efterårets kør-selv-tur sted. Den går til

Museum Sønderjyllands Bevaringscenter, Voldbrovej 5, Brunde, 6230 Rødekro.

 hvor vi mødes kl 13.45. Besøget begynder kl 14.00 og varer to timer.

  Da centret kun kan have tyve gæster pr. gang, udbyder vi besøget på to datoer. I bedes ved tilmeldingen angive, hvilken dato I ønsker.

  Centret ønsker deltagernes adresse og telefonnumre inden besøget, så det bedes I angive ved tilmeldingen. Derudover skal vi vise billedlegitimation (pas eller kørekort) ved ankomsten. Besøget er gratis, og tilmelding efter princippet ”først til Mølle” på hamfpost@gmail.com eller tlf. 2396 9153 ind til den 5. september.

Venlig hilsen

Haderslev Arkiv– og Museumsforening.

PS: Hvis nogen har transportproblemer, arrangerer vi fælleskørsel fra Museet, Dalgade 7, kl 13.                                                      

Angiv ønske derom ved tilmelding.