Efterårets foredragsrække 2022.

Træk af skibsfartens historie i Sønderjylland.

Foredragene finder sted på Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev.

Gratis for medlemmer, 50,00 for ikke-medlemmer.

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Historie Haderslev, Arkæologi Haderslev og Folkeuniversitetet.

Tirsdag den 13. oktober kl 19.30:

 Skibe i øst, søfolk i vest. Sønderjysk søfart 1600-1814.

Ved Arkivleder, ph.d. Mette Guldberg, , Ribe Byhistoriske Arkiv

Den sønderjyske søfart var allerede i begyndelsen af 1600-tallet præget af sit engagement i fragtfarten, men forhåbningerne for en lysende fremtid for søfarten blev ødelagt af århundredets mange krigshandlinger og andre ulykker. Da søfarten i 1700-tallet kom på fode igen, var øst og vest gået i hver sin retning. Østkysten blev hjemsted for betydelige handelsflåder med begyndende trafik på oversøiske områder. På vestkysten stagnerede havnebyerne, men til gengæld leverede landområderne mandskab til de ekspanderende handelsflåder i Amsterdam, Hamborg, Altona og København.

———–

Onsdag den 26. oktober kl 19.30:

“Verden ligger åben. Sønderjysk søfart 1814-1920”

Ved Historiker Mikkel Leth Jespersen, afdelingsleder, Historie Haderslev.

Englandskrigene havde betydet et voldsomt tilbageslag for den sønderjyske søfart, så da freden kom i 1814, skulle meget genopbygges. I Flensborg satsede man på handel og søfart. I Aabenraa satsede man på den frihandel, som englænderne arbejdede på at udbrede til store dele af verden. Ved denne fremgangsmåde lykkedes det i en periode den langt mindre Aabenraa at overgå Flensborg i søfart og skibsbygning. Anderledes gik det i anden halvdel af 1800-tallet, da dampskibene for alvor slog igennem og udkonkurrerede sejlskibene. Perioden afsluttedes med 1. Verdenskrig, som også fik stor betydning for søfarten.

————

Torsdag den 10. november kl 19.30:

 ”Fra fragtfart til fritidssejlads”.

Ved Museumsinspektør, ph.d. Karsten Hermansen, Marstal Søfartsmuseum.

I 1920 stod Sønderjylland over for en ny tid. Man siger, at Sønderjylland kom hjem til Danmark, men det betød samtidig, at naturlige sammenhænge blev skåret over. Flensborg Fjord blev et grænseområde, og det betød meget for områdets teglværksfart. Skibsfarten skulle finde sine egne ben igen, samtidig med at erhvervet på globalt plan var midt i en rivende udvikling, som populært sagt gik fra sejl til diesel. De store rederier blev større, mange af de mindre forsvandt. Den udvikling ramte også Sønderjylland. Den før så store handelsflåde svandt ind og tilbage var lystsejladsen i forening med en stærk maritim identitet fra tiden, der havde været.

———–

Onsdag den 23. november kl 19.30:

Haderslev havn fra tidlig middelalder til i dag.

Ved overinspektør Lennart Madsen, Arkæologi i Haderslev, Museums Sønderjylland.

”Igennem middelalderen og renæssancen var Haderslev en af de største byer i hertugdømmet. Denne position nåede byen blandt andet i kraft af sin havn, der igennem århundreder var helt central for handelen mellem Østersøen og Vesterhavet. Men skibene blev større, og Haderslev Fjord blev efterhånden til et farvand, der knap kunne besejles. Som havneby mistede byen derfor i 1700-årene helt sin betydning. Først oprettelsen af et privat havneselskab i 1820’erne, der uddybede havnen og etablerede en sejlrende gennem fjorden, genskabte Haderslev som havneby. Havnen fik afgørende betydning for byens udvikling igennem 1800-tallet og godt op i 1900-tallet. Byen kom dog aldrig til at tage del i de oversøiske eventyr, der prægede nabobyerne mod syd. Den blev til noget usædvanligt i Sønderjylland, nemlig en almindelig havneby. Havnen vedblev med at spille en vis rolle for byen helt op til slutningen af 1900-tallet, hvor erhvervshavnen efterhånden blev opgivet, og en kraftig omkalfatring af havneområdet fra erhvervshavn til kontor-, bolig- og fritidsområde blev igangsat. Foredraget vil gennemgå havnens historie fra 1000-tallet og frem til i dag”.